خانه > تیم گنجینه

تیم گنجینه

  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر امیرارسلان هوشیارفرد
  • سردبیر: دکتر امید مقدس
  • دبیرشورای سیاستگذاری: دکتر محمد حسین فدایی
  • دبیر اجرایی: نفیسه فدایی
  • شورای سیاستگزاری (به ترتیب الفبا):

دکتر احسان اثنا عشری، دکتر مهدی جوان، دکتر علیرضا جهانگیرنیا، دکتر افشین حراجی، دکتر عباس خدایاری، دکتر عباس دلورانی، دکترآرش زاهدی، دکتر لقمان رضائی، دکتر کیوان ساعتی، دکتر پویان سعیدی، دکتر کاوه سیدان، دکتر ارمغان شهبازی، دکتر حمیدرضا عبدالصمدی، دکتر محمدحسین فدایی، دکتر محمدحسین قربانی، دکتر امید مقدس، دکتر امیرفرهنگ میر اسماعیلی، دکتر فریبرز وفائی، مهندس ناصر ولائی، دکتر امیر ارسلان هوشیار فرد

  • گروه مترجمین: دکتر امید طاهرپور،دکتر آنیتا عیوضلو
  • تیم دانشجویی:  نفیسه زراعتی، زهرا سعیدی، دنیاسادات ماهوتچی، مهدی محمدی، آتوسا نوبخت ، الهام کاظمی حاجی ، محمدرضا صلواتی ، ریحانه دولت آبادی ، هادی اسماعیلی ، بهاره علیزاده
  • هنری: گنجینه گرافیک
  • مشترکین: مهدیه عمادی
  • فناوری اطلاعات: محمداحسان حسینی