پروتز

مینی ایمپلنت ها و شورت ایمپلنت ها

محمدرضا صلواتی – دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان محمدرضا صلواتی – دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) همان طور که می دانیم ایمپلنت یعنی کاشتن، در سال‌های قبل زمانی که کسی دندان‌های ثابت خود را از دست می‌داد ناچار به استفاده از دندان‌های مصنوعی‌ها با مشکلات خاصی که با …

ادامه نوشته »

مقایسه تاثیر پست غیر فلزي single taper و Double taper بر مقاومت به شکست ریشه دندان

مقاله برگرفته از آرشیو ماهنامه گنجینه دندانپزشکی می باشد. از سایر نویسندگان مقاله عکسی در اختیار قرار نگرفته است. خلاصه: سابقه و هدف: امروزه درباره مقاومت به شکست دندانهایی که درمان ریشه شده و با طرح های مختلف پست های زیبایی درمان می شوند، اطلاعات کمی در دسترس است. هدف …

ادامه نوشته »

رستوریشنهای زیرکونیا

ماهنامه گنجینه دندانپزشکی،سوتیتر: نیاز به زیبایی در ترمیم های دندانی باعث شده تا از سرامیک ها در رستورسیشن های خلفی و قدامی  بیش تر استفاده شود. تا چند دهه اخیر استفاده از سرامیک های دندانی محدود به ناحیه قدامی بود، اما امروزه ترمیم های تمام سرامیک را می توان در …

ادامه نوشته »

” اکلوزال اسپلینت ها و نقش آنها در بهبود مشکلات مفصل گیجگاهی فکی “

ماهنامه گنجینه دندانپزشکی،اکلوزال اسپلینت وسیله ای است متحرک و غالبا از جنس آکریل سخت که با استقرار بر روی دندانهای یکی از دو قوس فکی، تماسهای بسیار دقیقی را با دندانهای فک مقابل ایجاد می نماید. این وسیله همچنین با عناوین دیگری مانند : ، Bite Guard، Bite Splint، ویا …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا

[ratings] سوتیتر: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي آﻟﮋﯾﻨﺎت ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺧﻼﺻﻪ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع رﻓﻠﮑﺲ ﺗﻬﻮع ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ …

ادامه نوشته »

از پرسلن های اولیه تا فولاد سفید

از آرشیو ماهنامه گنجینه دندانپزشکی اولین تلاش برای ساخت سرامیک ها در ساخت دست دندان دنچر توسط Alexis Duchateau در سال ۱۷۷۴ صورت گرفت. H.land بعد از صد سال موفق به ساخت اولین روکش تمام سرامیک (pjc) شد . (۱۸۸۷) این کراون زیبا توسط پرسلن های فلدسپاتیک high fuse برروی …

ادامه نوشته »

مقايسه تاثير گليز و پاليش بر روي ميزان طول ترك پرسلنهاي دنداني

مقاله بصورت خلاصه از مجله گنجینه دندانپزشکی در سایت قرار گرفته است. مقدمه: میکروکرک عبارتست از ترک هایی که روی سطح پرسلن بعد از انجام عمل glazing ایجاد می شود که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد و تحت تاثیر فشار و استرس بر روی سطح پرسلن دندانی …

ادامه نوشته »

اسکنر؛ تازه وارد دندانپزشکی

مقدمه: در سال هایی که علم دندان پزشکی در حال شکل گیری بود و در تمام طول مدت رشد این رشته، همواره درمان پروتز ثابت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. گرایش به زیبایی یکی از نیازهای همیشگی بیماران بوده و از درجه ی بالای ارزش و اهمیت برخوردار است. …

ادامه نوشته »