خانه > آنلاین ورق بزنید

آنلاین ورق بزنید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۴″ style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%25da%25af%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-14%2F||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”8357″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-14/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۳″ style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%25da%25af%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d8%258c-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-13%2F|||”][vc_single_image image=”8356″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-13/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۲″ style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%25da%25af%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d8%258c-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-12%2F||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”8355″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-12/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۱” style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-11%2F||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”8354″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۶″ style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%25da%25af%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-16%2F||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”8569″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-16/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مجله شماره ۱۵″ style=”flat” link=”url:http%3A%2F%2Fdental.ganjineh.net%2F%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15%2F||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”8564″ img_size=”250*354″ alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.ganjineh.net/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15/”][vc_column_text]مشاهده آنلاین[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”60|آرشیو گنجینه دندانپزشکی,۷۰|آرشیو زرین دندانپزشکی,۴۰| آرشیو آنلاین ورق بزنید” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#dd9933″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

توضیح کوتاه :

در این بخش آرشیوی کامل از کلیه نسخه های قبلی مجله را خواهید داشت ، شما میتوانید با عضویت در سایت گنجینه میتوانید به کلیه مجله های زرین دندانپزشکی و گنجینه دندانپزشکی دسترسی داشته و تحت عنوان کتاب الکترونیک PDF بارگیری و در موبایل ، تبلت و رایانه خود به مطالعه آنها بپردازید ، هم چنین میتوانید با خرید دو نسخه ی آخرین شماره های مجله آنها را به صورت VIP به صورت آنلاین ورق بزنید ، این بخش بزودی تکمیل و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row]